خسارات زلزله مسجدسلیمان

آخرین اخبار زلزله ۵/۳ ریشتری مسجدسلیمان استان خوزستان

زمین لرزه ای به بزرگی ۵ و ۳ دهم ریشتر شهرستان مسجد سلیمان در استان خوزستان را لرزاند. زلزله مسجدسلیمان که در عمق 12 کیلومتری زمین رخ داد، در مختصات 31.90 درجه عرض شمالی و 49.53 شرقی درجه طول شرقی ثبت شده است.

1