خودکشی دختری در چهار راه زند

خودکشی دختری در شیراز از روی روگذر در چهارراه زند + عکس

دختر جوانی خود را از بالای یک روگذر در چهار راه زند که در مرکز شهر و یکی ار نقاط پر رفت و آمد شیراز است به پایین پرتاب کرد و خودکشی کرد.

1