داستان سک30

تجاوز گروهی مهرداد و دوستانش به دختر جوان در باغ

دختری که با مردی به نام مهرداد ارتباط تلفنی داشت قول و قرارهای ازدواج را نیز با وی گذاشته بود و هیچ کس را جز مهرداد برای ازدواج قبول نداشت توسط مهرداد و دوستانش در باغ مورد تجاوز گروهی قرار گرفت...

تاثیرات منفی خواندن داستان های سکسـی

داستان های سکسی یکی از مضرترین و بدترین نوع آسیب های اجتماعی و روانی می باشد که به مراتب تاثیرات منفی بسیار مخرب تری نسبت به دیدن عکس و فیلم سکسی دارد که در ادامه مطلب به بررسی آثار زیانبار آن در خانواده، شخص و جامعه می پردازیم.

1