داستان عاشقانه کوتاه

داستان عاشقانه زیبا راه ثابت کردن عشق

یک روز زن و شوهر جوانی که هر دو زیست شناس بودند طبق معمول برای تحقیق به جنگل رفتند آنان وقتی به بالای تپه رسیدند درجا میخکوب شدند یک ببر بزرگ جلوی زن و شوهر ایستاده و به آنان خیره شد داستان عاشقانه کوتاه و زیبا راه ثابت کردن عشق را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

1