دجال

تولد نوزاد یک چشم در اسرائیل با علائم و نشانه های “دجال”

اخيرا کودکي در سرزمين هاي اشغالي متولد شده که صورتش شکل بسيار عجيبي دارد و يک چشم بيشتر ندارد. این کودک علائم و نشانه های دجال شرور که در آخر زمان متولد میشود و کل دنیا را میگیرد را دارد

1