درگذشت دکتر سید احمد حاتمی کلشتری

دکتر سید احمد حاتمی دانشمند ایرانی در حادثه مکه درگذشت

دکتر سید احمد حاتمی کلشتری دانشمند ایرانی در حادثه جرثقیل مکه درگذشت :‌ دکتر سید احمد حاتمی کلشتری عضو هیئت علمی پژوهشگاه فضایی ایران در حادثه دلخراش اخیر در مکه معظمه، دار فانی را وداع گفت.

1