دلیل اسیدپاشی شهر تهران

علت و انگیزه اسیدپاشی تهران مشخص شد

ساعت ۲۰:۴۰ مورخه 3 آذر 94 در یکی از خیابان های تهران یک حادثه اسیدپاشی به وقوع پیوست. متهم تنها دو ساعت پس از اسیدپاشی در محل سکونت خود در همان منطقه مشیریه دستگیر ، پس از انتقال به کلانتری صراحتا به اسیدپاشی اعتراف می کند.

1