دلیل انفجار مهیب اصفهان

عکس های انفجار خیابان چمران اصفهان + علت حادثه

صدای انفجار مهیب در خیابان چمران شهر اصفهان شنیده شد علت حادثه انفجار اصفهان به گفته ماموران آتش نشانی نشت گاز خانگی می باشد عکس های انفجار خانه ها را در ادامه می توانید مشاهده کنید.

1