دلیل خودکشی دختر میدان رسالت

علت خودکشی دختر جوان از روی پل در میدان رسالت

علت خودکشی دختر جوان از روی پل در میدان رسالت هنوز مشخص نیست اما عباسی مدیر اطلاع رسانی اورژانس تهران این خبر را تایید کرد.

1