رابطه نامشروع جنسی

برلوسکونی ۴ میلیون پوند حق السکوت به معشوق رقاصه اش

افشای مکالمات تلفنی ضبط شده نشان می دهد کهسیلویو برلوسکونی نخست وزیر سابق ایتالیا مبلغی معادل 4 میلیون پوند به عنوان حق السکوت به کریمه المحروق رقاص مراکشی الاصل معروف به روبی پرداخت کرده است.

1