ربات انسان نما سورنا ۳

سورنا ۳ نسل سوم ربات انسان نما ایرانی

نسل سوم ربات انسان نما سورنا ۳ در دانشگاه تهران رونمایی شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات، تشخیص چهره، تشخیص اشیاء و حرکت در سطوح شیب دار از قابلیت های "سورنا ۳" است.

1