زایمان طبیعی بعد از سزارین

زایمان طبیعی بعد از سزارین + آیا بعد از سزارین میشه طبیعی زایمان کرد

در گذشته اعتقاد بر این بود که زایمان طبیعی پس از سزارین ممکن نیست زیرا خطر پارگی رحم حین زایمان طبیعی در آن بالاست، اما امروزه مشخص شد که زایمان طبیعی بعد از سزارین ممکن است و اگه شرایط ادامه مطلب را داشته باشد می شود بعد از سزارین زایمان طبیعی کرد.

1