زلزله در لواسان

عکس هوایی از کانون مرکز زلزله ۳٫۱ ریشتری لواسان

زلزله ای به بزرگی 3.1 درجه در مقیاس امواج درونی زمین« ریشتر» صبح دوشنبه منطقه لواسان شهرستان شمیرانات واقع در شمال شرق تهران را لرزاند.

1