زلزله ری

تهران لرزید / مردم تهران به خیابان ها آمدند

تهران لرزید : زمین لرزه ای به بزرگی 1.8 ریشتر در اعماق درونی زمین گسل ری را لرزاند. و مردم تهران سرآسیمه به خیابان ها آمدند.

1