زمان استفاده از بنزین ٧٠٠ تومانی

تاریخ پایان استفاده از بنزین ٧٠٠ تومانی اعلام شد

وزیر نفت از تمدید زمان استفاده از بنزین ٧٠٠ تومانی باقیمانده در کارت‌های هوشمند سوخت تا پایان آبان ماه خبر داد. بر این اساس بنزین 700 تومانی تا اواخر آبان ماه اعتبار دارد.

1