زمان تکرار سریال دور دست‌ها

زمان پخش و تکرار سریال دور دست‌ها

سریال دور دست‌ها یک سریال 26 قسمتی 45 دقیقه ای که قرار است از 5 دی 94 از شبکه یک سینما پخش شود. طبق روال همیشگی ساعت پخش سریال دور دست‌ها شنبه تا چهارشنبه ساعت 22:15 و زمان تکرار مجموعه دور دست‌ها در ۳ نوبت 1:1۰ بامداد 09:50 و 14:45 می باشد.

1