زمان تکرار موج شب

زمان پخش موج شب

موج شب پنجشنبه ها بر روی آنتن شبکه 3 می رود زمان پخش موج شب ساعت 23:10 خواهد بود. این برنامه ترکیبی در حقیقت دو موج دارد .یک موج آن دعوت از مجریان و گویندگان با سابقه تلویزیونی است که مردم با آنها خاطره دارند.

1