زمان دقیق واریز یارانه مرداد ماه 95

زمان دقیق واریز یارانه مرداد ماه ۹۵

شصت و پنجمین مرحله از پرداخت یارانه نقدی، مربوط به مرداد ماه ۹۵ برای هر خانوار مبلغ 45,500 تومان همانند مراحل قبل می باشد، زمان دقیق واریز یارانه مرداد ماه 95 را در ادامه مطلب مشاهده کنید

1