زمان واریز یارانه شهریور 94

زمان واریز یارانه شهریور ماه ۹۴ + جزئیات

یارانه شهریور ماه ۹۴ ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۲۵ شهریور ماه مبلغ 45500 تومان برای هر خانوار به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

1