زمان پخش سريال کره اي سرنوشت

زمان پخش و تکرار سریال کره ای سرنوشت از شبکه نمایش

سريال کره اي سرنوشت محصول سال 2012 از شنبه 26 دي هر شب ساعت 20 از شبکه نمايش پخش مي شود و زمان تکرار سریال کره ای سرنوشت روز بعد ساعت 6 و 14 خواهد شد.

1