زمان پخش سریال آمین

زمان پخش و تکرار سریال آمین

سریال سریال آمین از 11 مهر سال 94 بر روی آنتن شبکه یک سیما قرار می گیرد طبق جدول زمانی ساعت پخش سریال آمین هر شب ساعت 22 و زمان تکرار سریال سریال آمین در ۳ نوبت ساعت 1 بامداد، 9:40 و 14:45 تکرار می شود.

1