زمان پخش سریال شرم و گناه

زمان پخش و تکرار سریال شرم و گناه در جم تی وی

سریال شرم و گناه ساخته سال 2010 ایتالیا میباشد، ریتینگ این سریال بالا است و تعداد آن 12 قسمت میباشد. زمان پخش سریال شرم و گناه در شبکه جم تی وی ساعت 21:30 و زمان تکرار آن روز بعد ساعت 06:00 صبح خواهد بود.

1