زمان پخش سریال کره ای پاستا

زمان پخش و تکرار سریال کره ای پاستا شبکه نمایش

سریال کره ای پاستا یک سریال طنز که هر شب از شبکه نمایش پخش می شود. طبق جدول برنامه ها ساعت پخش سریال پاستا هر شب ساعت 20:00 و زمان تکرار مجموعه طنز پاستا را در ادامه مشاهده کنید.

1