زمان پخش مجموعه نفس گرم

زمان پخش + ساعت تکرار سریال نفس گرم شبکه یک

سریال نفس گرم یک سریال 35 قسمتی است که قرار است از ۹ آبان ۹۴ از شبکه یک سینما پخش شود. طبق روال همیشگی ساعت پخش سریال نفس گرم شنبه تا چهارشنبه ساعت 22:15 و زمان تکرار مجموعه نفس گرم در ۳ نوبت 1:1۰ بامداد – 09:50 و 14:45 می باشد.

1