زمان پخش محله گل و بلبل

زمان دقیق پخش و تکرار برنامه محله گل و بلبل عمو پورنگ

سری جدید برنامه عمو پورنگ با نام محله گل و بلبل طبق جدول زمانی شبکه دو سیما این برنامه در تمام روزهای هفته از ساعت 18:15 بر روی آنتن این شبکه پخش می شود ساعت تکرار آن هم نامشخص می باشد.

1