زندان

مكالمه تلفنی هاشمی رفسنجانی با فرزندش در زندان اوین + جزئیات

یاسر هاشمي در گفت و گو با خبرنگار «انتخاب» از برقراي مكالمه تلفنی هاشمی رفسنجانی با فرزندش مهدی هاشمی در زندان اوین در صبح سه شنبه خبر داد.

1