سارق طلا فروشی آق قلا استان گلستان

فیلم دستگیری سارق طلا فروشی شهر آق قلا گلستان

دستبرد سارقان مسلح به یک طلا فروشی در شهر آق قلا گلستان نافرجام ماند، ما هم فیلمی کوتاه از لحظه دستگیری سارق مسلح این طلا فروشی به دست ماموران نیروی انتظامی که برای ما ارسال شده است قرار دادیم.

1