ساعت تکرار سریال قرعه

زمان پخش و تکرار سریال قرعه

سریال قرعه برای ایام نوروز 95 از شبکه سه سینما پخش می شود. طبق جدول برنامه های شبکه 3 ساعت پخش سریال قرعه هر شب ساعت 21:00 و زمان تکرار سریال قرعه در 2 نوبت ساعت 3 بامداد، 12:00 خواهد بود.

1