ساعت تکرار مسابقه خانه ما

زمان پخش و تکرار مستند مسابقه خانه ما

مستند ماسبقه خانه ما با رویکرد ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی از تاریخ 7 بهمن 94 به صورت هفتگی بعد از سریال شبانه از شبکه اول سیما پخش می‌شود و زمان تکرار خانه ما جمعه‌ها بعد از خبر نیمروزی ساعت 14 خواهد بود.

1