ساعت پخش سریال شاید برای شما هم اتفاق بیفتد

زمان پخش سریال شاید برای شما هم اتفاق بیفتد

سریال شاید برای شما هم اتفاق بیفتد یک سریال 32 قسمتی است که از 16 آبان 94 از شبکه پنج سینما پخش میشود. ساعت پخش سریال شاید برای شما هم اتفاق بیفتد روزهای زوج به جزء جمعه ها ساعت 19:50 نمایش داده می شود.

1