ساعت پخش سریال پیدا و پنهان

زمان پخش و تکرار سریال پیدا و پنهان از شبکه iFilm

سریال پیدا و پنهان از 16 مهر سال 94 از ساعت 18:30 به وقت تهران در شبکه ای فیلم iFilm پخش می شود طبق جدول زمانی شبکه iFilm قرار است سریال پیدا و پنهان در سه نوبت در ساعت های 11:30 و 3:30 و 19:30 دقیقه روز بعد بازپخش شود.

1