ساعت پخش سریال کیمیا

زمان پخش و تکرار سریال کیمیا

سریال کیمیا یک سریال 100 قسمتی است که قرار است از 4 مهرماه 94 از شبکه دو سینما پخش شود. طبق آخرین خبرها ساعت پخش سریال کیمیا هر شب ساعت 21:30 و زمان تکرار سریال کیمیا ساعت 16 روز بعد خواهد بود

1