ساعت پخش و تکرار آسمان من

زمان پخش و تکرار سریال آسمان من

سریال آسمان من یک سریال 29 قسمتی 50 دقیقه ای که از شبکه سه سینما پخش می شود. طبق روال همیشگی ساعت پخش سریال آسمان من شنبه تا چهارشنبه ساعت 20:45 و زمان تکرار سریال آسمان من در 3 نوبت 1:30 بامداد - 09:40 و 16:15 می باشد.

1