ساک زدن

حکم شرعی خوردن آلات مرد توسط زن ( ساک زدن )

آيا در اسلام خوردن آلت مرد توسط همسرش اشكال شرعی دارد توضيح دهيد؟ ( آیا ساک زدن زن برای مرد گناه کبیره است؟ ) جواب پرسش های مکیدن اندام تناسلی مرد توسط همسر را در ادامه مطلب مشاهده کنید...

آیا ایدز از طریق رابطه جنسی دهانی منتقل می شود؟

رابطه جنسی رایج ترین راه سرایت در جهان است و امکان سرایت از مرد به زن و زن به مرد در رابطه جنسی وجود دارد سوالی که اینجا مطرح است اینست که آیا ایدز از طریق رابطه جنسی دهانی منتقل می شود؟

1