سایت تشخیص اصل بودن گوشی

ترفند شناسایی و تشخیص گوشی اصل از چینی و تقلبی

برای تشخیص گوشی‌های اصل از تقلبی و چینی چندین راهکار وجود دارد که زمان خرید لازم است مورد توجه قرار گیرند. گوشي‌هاي رجيستر نشده كه به طور قاچاق وارد كشور مي‌شود معمولا در حين استفاده مشكل‌ساز خواهد بود.

1