سرقت از بانک ملی تنکابن

جزئیات کامل سرقت از بانک ملی در تنکابن

بانک ملی تنکابن روز پنجشنبه مورخه 95/4/10 مورد سرقت قرار گرفت. فرماندار تنکابن گفت : هنوز میزان و مبلغ سرقت شده از این بانک مشخص نیست. جزئیات کامل سرقت از بانک ملی در تنکابن را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

1