سریال در قصه‌ ها زندگی می کنند

بازیگران سریال در قصه ها زندگی میکنند شبکه دو

سریال در قصه ها زندگی میکنند ملودرامی برگرفته از داستان هایی اخلاقی و پندآموز پیرامون موضوعات و مسائل اجتماعی است که ساختاری اپیزودیک دارد و در هر قسمت یک داستان به طور مستقل روایت می شود.

زمان پخش و تکرار در قصه‌ ها زندگی می کنند شبکه دو

سریال در قصه‌ ها زندگی می کنند به کارگردانی داود بیدل و تهیه‌کنندگی محمدهادی پروین سریال محرم شبکه دو سیما معرفی شده است. ساعت پخش سریال در قصه‌ ها زندگی می کنند هر شب ساعت 21:30 و زمان تکرار سریال در قصه‌ ها زندگی می کنند آن روز بعد ساعت ...

1