سریال زاویه هفتم

زمان پخش و تکرار سریال زاویه هفتم

سریال زاویه هفتم از 18 مهر سال 94 بر روی آنتن شبکه 3 سیما قرار می گیرد طبق جدول زمانی ساعت پخش سریال زاویه هفتم هر شب ساعت ۲۰:۴۵ و زمان تکرار سریال زاویه هفتم در ۳ نوبت ساعت 00:00 بامداد، ۱۱ و ۱۶:۱۵ تکرار می شود.

1