سریال شیوع

زمان پخش و تکرار سریال شیوع

سریال شیوع یک سریال 12 قسمت 45 دقیقه ای به کارگردانی محمود معظمی است که از شبکه یک سینما پخش میشود. طبق جدول برنامه ها ساعت پخش سریال شیوع هر شب به جزء جمعه ها ساعت 22:30 و زمان تکرار سریال شیوع روز بعد ساعت های ...

1