سریال های شبکه 3

ویژه برنامه های پاییزی شبکه سه سیما

ویژه برنامه های پاییزی شبکه سه سیما معرفی شد. به گزارش روابط عمومی شبکه سه سیما، ویژه برنامه های ‘ گروههای اجتماعی ،ورزش و ... این شبکه برای فصل پاییز به شرح ادامه ارائه می شوند.

1