سر بریدن

ماجرای سر بریدن دو کودک توسط مادر روانی در گچساران

نیروی انتظامی گچساران اعلام کرد، مادر گچسارانی با سابقه بیماری روانی سر دو کودک 3 و 6 ساله خود را با چاقو از بدن جدا کرد. سپس اقدام به خودزنی کرد که موفق نشد.

1