سعید طوسی

واکنش سعید طوسی قاری به شایعه فساد اخلاقی اش

حاج سعید طوسی قاری قرآن کشورمان در نامه ای خطاب به مقام معظم رهبری و دوستان و رسانه های اسلامی در رابطه شایعه فساد اخلاقی اش و افتراهای مستهجن و تخریب گر نسبت به خودش واکنش نشان داد که متن کامل نامه را در ادامه آورده ایم.

1