سقوط موشک های روسیه در خاک ایران

سقوط موشک های روسیه شلیک شده به سوریه در مناطقی از ایران!!!

خبرگزاری‌‌های غربی به نقل از مقام‌های آمریکایی می‌گویند که چهار موشک کروز که روسیه از دریای خزر به سوی سوریه شلیک کرده، در مناطقی از ایران سقوط کرده‌اند. روسیه این خبر را رد کرده است.

1