سمت جدید امید کردستانی در گوگل

امید کردستانی مشاور ارشد گوگل شد

اما یکی از مهم‌ترین تغییرات به خصوص برای ایرانیان، ترک پست مدیریت فروش ارشد گوگل توسط امید کردستانی است.

1