سوزن آلوده به ایدز

پزشکی با سوزن آلوده ۲۰۰ نفر را به ایدز مبتلا کرد

یک پزشک کامبوجی به اتهام آلوده کردن بیش از 200 نفر به ویروس ایدز از طریق سوزن های آلوده به 25 سال حبس محکوم شد.

1