سید عباس صالحی

بیوگرافی سيد عباس صالحی وزارت فرهنگ و ارشاد + عکس

سید عباس صالحی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در دوران وزارت علی جنتی بر عهده داشته که با استعفای جنتی، به عنوان سرپرست این وزارت‌خانه منصوب خواهد شد. بیوگرافی سيد عباس صالحی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در ادامه مطلب مشاهده کنید.

1