سیل در تنکابن

عکس های از ۳۳ ساعت بارندگی شدید در مازندران

در پی بارش شدید باران در طی 33 ساعت شبانه روز در استان مازندان باعث به وجود آمدن سیل و آبگرفتگی معابر و همچنین شهرستان های این استان شد.

1