سینه

معاینه سینه چگونه انجام می‌شود؟

معاینه سینه مانند معاینه واژینال بهتر است از 18 سالگی شروع شود و توسط متخصصان زنان یا جراحان صورت گیرد.

1