شاکیان سعید طوسی

شاکیان پرونده سعید طوسی رسیدگی به پرونده را خواستار شده‎اند

شاکیان پرونده سعید طوسی، در حال تهیه نامه‎ای خطاب به رئیس قوه قضائیه هستند که در آن ضمن اعلام برائت از رسانه‎های معاند، رسیدگی به پرونده را خواستار شده‎اند. سعید طوسی یک قاری و مدرس مشهور قرآن است.

1