شایعه انفولانزا در سیستان

شیوع انفولانزا در سیستان و بلوچستان

شیوع انفولانزا در سیستان و بلوچستان: طبق آخرین آمار وزارت بهداشت تاکنون 3 نفر در استان سیستان و بلوچستان و 22 نفر در استان کرمان بر اثر بیماری انفولانزا خوکی فوت کرده اند.

1